Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

CBS-cijfers alle onderwerpen

CBS-cijfers alle onderwerpen
De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Updated: 16 min 25 sec ago

Factsheet Noord-Holland

Wed, 01/28/2015 - 09:30
Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Factsheet Utrecht

Wed, 01/28/2015 - 09:30
Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Factsheet Noord-Brabant

Wed, 01/28/2015 - 09:30
Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Factsheet Zeeland

Wed, 01/28/2015 - 09:30
Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Factsheet Zuid-Holland

Wed, 01/28/2015 - 09:30
Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Asielverzoeken; vanaf 1980 naar nationaliteit

Wed, 01/28/2015 - 09:30
Actualisering: Historisch overzicht van eerste- en volgende asielverzoeken Naar nationaliteit Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 1980-2014

CBS: Aantal asielzoekers fors toegenomen

Wed, 01/28/2015 - 09:30
In 2014 vroegen bijna 24 duizend mensen asiel aan in Nederland. Dit is 66 procent meer dan in 2013 en het hoogste aantal sinds 2002. Het aantal van 2014 ligt echter nog ruim onder het niveau van de jaren 90.

CBS: dossier ‘Provinciale Statenverkiezingen’ met nieuws en factsheets

Wed, 01/28/2015 - 09:30
De verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart 2015 bepalen wie de komende vier jaren het provinciale beleid uitstippelen. Het provinciale beleid gaat onder meer over verkeer en vervoer, welzijn, economie, milieu, recreatie en natuur. Alle provincies samen gaven daar in 2013 ruim 7 miljard euro aan uit. Het CBS publiceert vandaag een apart dossier over de provinciale beleidsterreinen, met een factsheet voor iedere provincie met kerninformatie over acht deelgebieden en daarnaast een factsheet Nederland met vergelijkingen hoe een provincie het doet in vergelijking met de andere provincies

CBS: Geringe toestroom van Bulgaarse en Roemeense werknemers

Wed, 01/28/2015 - 09:30
Sinds 1 januari 2014 kunnen Bulgaren en Roemenen in Nederland zonder werkvergunning als werknemer aan de slag. Dat heeft er onder andere toe geleid dat sindsdien een paar duizend  Bulgaren en Roemenen meer naar ons land zijn gekomen om te werken. Ten opzichte van de vele duizenden Polen dat hier nog elk jaar naar toe komen, is hun aantal gering.

Factsheet Limburg

Wed, 01/28/2015 - 09:30
Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Brondata factsheets

Wed, 01/28/2015 - 09:29

Caribisch Nederland; Luchtvaart, maandcijfers luchthavens

Wed, 01/28/2015 - 00:00
Actualisering: Aantal vliegtuigbewegingen, aangekomen passagiers, vertrokken passagiers, luchthavens Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius, Saba) Frequentie: Onregelmatig, verslagperiode: 2012-2013; 2012 kw I - 2014 kw IV; 2012 januari - 2014 december.

Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen

Wed, 01/28/2015 - 00:00
Actualisering: Begrote opbrengsten waterschapsheffingen. Watersysteemheffing en zuiveringsheffing. Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2009 - 2015

Waterschappen; tarieven heffingen

Wed, 01/28/2015 - 00:00
Actualisering: Tarieven waterschapsheffingen per waterschap. Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2009 - 2015

Nederland voldoet vanaf nu aan de nieuwste IMF-standaarden op statistiekgebied

Tue, 01/27/2015 - 16:00
Nederland voldoet met ingang van vandaag als één van de eerste landen ter wereld officieel aan de nieuwe, hoogste standaarden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor het opstellen en publiceren van economische en financiële statistieken. In nauwe samenwerking hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en De Nederlandsche Bank (DNB) dit de afgelopen periode mogelijk gemaakt.

Werknemers naar sector, grootteklasse en werkprovincie, 2012 (XLS: 66 kB)

Mon, 01/26/2015 - 15:00
Maatwerktabel met alle werknemers in Nederland op 31 december 2012, uitgesplitst naar sector, werkprovincie en grootteklasse. Opdrachtgever: goedbezig.nu.

CBS: Vertrouwen producenten neemt wat af

Mon, 01/26/2015 - 09:30
Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in januari 2015 wat afgenomen. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,4 naar 2,8. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. De lichte verslechtering van het producentenvertrouwen in januari komt doordat ondernemers minder positief waren over de toekomstige productie.

Vergrijzing (animatie)

Mon, 01/26/2015 - 09:30
Animatie met uitleg van het begrip vergrijzing.

CBS biedt gratis lesmateriaal voor basisonderwijs

Mon, 01/26/2015 - 06:30
De website CBS in de Klas biedt docenten gratis lesmateriaal. Tot voor kort was dit nog alleen voor het voortgezet onderwijs, nu ook voor het basisonderwijs. Het lesmateriaal voor het basisonderwijs richt zich op het lezen en maken van grafieken en tabellen.

Pagina's