Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

CBS-cijfers alle onderwerpen

CBS-cijfers alle onderwerpen
De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Updated: 57 min 56 sec ago

CBS: Financiële kwetsbaarheid gaat vaak samen met korte werkweek

Mon, 06/29/2015 - 11:00
Van alle mannen van 20 tot 65 jaar met een baan had 13 procent in 2013 een inkomen onder het bijstandsniveau. Werkende vrouwen waren tweemaal zo vaak niet economisch zelfstandig, ofwel financieel kwetsbaar. Personen die financieel kwetsbaar zijn hebben vaak een kleine baan.

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

Mon, 06/29/2015 - 09:30
Herontwerp: Onttrekking van warmte, onttrekking van koude Bodemenergie, diep, ondiep, warmtepompen Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 1990-2014

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Mon, 06/29/2015 - 09:30
Herontwerp: Biomassa: verbruik, productie van elektriciteit, warmte en groen gas Meestoken, afvalverbranding, houtkachels, biogas en biobrandstoffen Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 1990-2014

CBS: Sterke groei aandeel hernieuwbare energie

Mon, 06/29/2015 - 09:30
In 2014 maakte hernieuwbare energie 5,6 procent van het totale Nederlandse energieverbruik uit. Dat is aanzienlijk meer dan de 4,8 procent uit 2013. Deze toename is een stuk groter dan de toename in de laatste jaren. Nederland streeft naar 14 procent hernieuwbare energie in 2020.

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2013

Mon, 06/29/2015 - 09:30
Stopgezet: Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa. Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 1990 - 2013

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Mon, 06/29/2015 - 09:30
Nieuw: Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa. Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 1990 - 2014

Vloeibare biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Mon, 06/29/2015 - 09:30
Herontwerp: Aanbod, verbruik en bijmenging van biobrandstoffen uitgesplitst naar biobenzine en biodiesel. Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2003 - 2014

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Mon, 06/29/2015 - 09:30
Revisie: Aantal, vermogen, energiestromen, vermeden verbruik en emissies Bodemwarmte, buitenluchtwarmte, utiliteitsgebouwen en woningen Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 1994-2014

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

Mon, 06/29/2015 - 09:30
Actualisering: Elektriciteitsproductie en opgestelde capaciteit naar ashoogte Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 1990 - 2014

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

Mon, 06/29/2015 - 09:30
Actualisering: Elektriciteitsproductie en opgestelde capaciteit per provincie Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 1990 - 2014

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Mon, 06/29/2015 - 09:30
Revisie: zonnewarmte, collectoroppervlak, warmteproductie zonneboilers, afgedekte en onafgedekte systemen Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 1990 - 2014

CBS: Meerderheid volwassenen ziet werken als maatschappelijke plicht

Mon, 06/29/2015 - 08:00
Zeven van de tien volwassenen in Nederland beschouwen werken als een maatschappelijke plicht en vinden het geen vrije keuze. Als je van het leven wil genieten, moet je daar hard voor willen werken, aldus de meerderheid. Maar werken komt niet altijd op de eerste plaats en is lang niet voor iedereen belangrijker dan vrije tijd.

Energie; verbruik en producentenprijs naar energiedrager

Mon, 06/29/2015 - 00:00
Actualisering: Energieverbruik en producentenprijsindex voor totaal energiedragers, aardgas, aardolie, steenkool, elektriciteit en andere energiedragers Frequentie: Per maand, verslagperiode: Januari 1995 - maart 2015

Monitor logistiek en supply chain management, rapportage 2013

Fri, 06/26/2015 - 09:30
De monitor logistiek en supply chain management is op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgezet om een beeld te krijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de logistieke dienstverlening. Deze editie gaat in op de ontwikkelingen tussen 2009 en 2013.

CBS: Aantal inwoners geboren in Midden- en Oost-Europa met 11 procent gestegen

Fri, 06/26/2015 - 09:30
Het aantal inwoners afkomstig uit een van de Midden- en Oost-Europese landen is in 2014 toegenomen van 160 duizend naar 177 duizend. Daarnaast zijn er naar schatting nog 75 duizend tijdelijke werknemers uit de MOE-landen in Nederland.

CBS: Buitenlands bezit van Nederland groeit snel

Fri, 06/26/2015 - 09:30
Het netto buitenlands bezit van Nederland is in het eerste kwartaal van 2015 gestegen tot een recordhoogte van 659 miljard euro. Dit zogenaamde extern vermogen bestaat uit de buitenlandse bezittingen van Nederlandse huishoudens en organisaties minus de Nederlandse bezittingen van buitenlandse partijen. De afgelopen kwartalen pakten ontwikkelingen op de aandelenmarkt en valutaschommelingen positief uit voor de Nederlandse positie.

CBS: Europese steun helpt jeugdige werklozen aan een baan

Fri, 06/26/2015 - 09:30
Met financiële steun vanuit Europa hebben sinds 2009 ruim 145 duizend werkloze jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt verbeterd. Tot en met 2013 vond ruim de helft direct na afloop van de ondersteuning een baan.

Eerste- en tweedegeneratieallochtonen uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa, naar herkomstgroepering en woongemeente, 1-1-2015 (XLS: 0,8 MB)

Fri, 06/26/2015 - 09:30
Maatwerktabel over de regionale spreiding van eerste- en tweedegeneratieallochtonen uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa op 1-1-2015. Opdrachtgever: Verwey-Jonker Instituut.

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers in Nederland, 2015

Fri, 06/26/2015 - 09:30
Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan ESF-projecten in de periode 2010-2014. Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Bromfietsen; aantal (per 1000 inwoners), soort voertuig, regio's, 1 januari

Fri, 06/26/2015 - 00:00
Actualisering: Bromfietsen, snorfietsen, brommobielen op 1 januari, gemiddeld aantal per 1000 inwoners, per gemeente Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2007-2015

Pagina's