Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

CBS-cijfers alle onderwerpen

CBS-cijfers alle onderwerpen
De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Updated: 37 min 55 sec ago

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2008

20 hours 28 min ago
Stopgezet: Arbeidskosten van bedrijven en instellingen. Naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. Frequentie: Per vier jaar, verslagperiode: 2008

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2008

20 hours 28 min ago
Stopgezet: Structuur van de arbeidskosten en arbeidsduur. Naar bedrijfstak (SBI 2008). Frequentie: Per vier jaar, verslagperiode: 2008

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2008

20 hours 28 min ago
Stopgezet: Arbeidskosten van bedrijven en instellingen. Naar bedrijfsklasse (SBI 2008) Frequentie: Per vier jaar, verslagperiode: 2008

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

20 hours 28 min ago
Actualisering: Aantal bestelwagens van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2009 en 2010

Bedrijfsbestelauto's; gereden km's, bedrijfstakken (SBI 2008), regio's

20 hours 28 min ago
Actualisering: Bestelwagens van bedrijven, gereden kilometers, verkeersprestaties, bedrijfstak/branche (SBI 2008), provincies Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2009 en 2010

Bedrijfsbestelauto's; kenmerken bestelauto, bedrijfstakken (SBI 2008)

20 hours 28 min ago
Actualisering: Bestelauto's van bedrijven Branche, brandstof, breedte, leeftijd en laadvermogen voertuig Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2011

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte

20 hours 28 min ago
Actualisering: Bestelwagens van bedrijven, gereden kilometers, verkeersprestaties, bedrijfstak/branche (sbi 2008), bedrijfsgrootte, leeftijd bestelauto Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2009 - 2011

Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's

20 hours 28 min ago
Actualisering: Gemiddelde leeftijd en leeftijdsklasse van bestelauto's Soort gebruiker van een bestelauto naar diverse regio's Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2009-2011

Bevolking; leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en generatie 2013-2060

20 hours 28 min ago
Stopgezet: Bevolkingsomvang Leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en generatie Frequentie: Per twee jaar, verslagperiode: 2013-2060

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2014

20 hours 28 min ago
Nieuw: Frequentie: , verslagperiode: 2014

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2014

20 hours 28 min ago
Nieuw: Frequentie: , verslagperiode: 2014

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008), 2014

20 hours 28 min ago
Nieuw: Frequentie: , verslagperiode: 2014

Inkomensbeoordeling en financiële problemen, huishoudens

20 hours 28 min ago
Actualisering: Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens Samenstelling huishouden, huishoudinkomen, inkomensbron Frequentie: Per jaar, verslagperiode: jaar

Institutionele beleggers; lang- en kortlopende beleggingen

20 hours 28 min ago
Nieuw: Frequentie: , verslagperiode: 1950 - 2013

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

20 hours 28 min ago
Actualisering: Invoer, uitvoer en saldo van diensten uitgesplitst naar diverse diensten- soorten en landen(groepen) Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 2014 kwartaal 3

Laag en langdurig laag inkomen; particuliere huishoudens naar kenmerken

20 hours 28 min ago
Correctie: Huishoudens met een laag of langdurig laag inkomen naar kenmerken van het huishouden. Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000*, 2001 - 2012, 2013*.

Laag en langdurig laag inkomen; personen in particuliere huishoudens

20 hours 28 min ago
Correctie: Personen in huishoudens met een laag of langdurig laag inkomen naar geslacht en andere persoonskenmerken. Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000*, 2001 - 2012, 2013*.

Laag of langdurig laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en regio

20 hours 28 min ago
Actualisering: (Langdurig) laag inkomen en beleidsmatige minima per regio Regio en huishoudenskenmerken Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2012

Prognose allochtonen kerncijfers; herkomstgroepering, generatie, 2012-2060

20 hours 28 min ago
Stopgezet: Bevolkingsomvang, levendgeborenen, overledenen en migratie allochtonen Herkomstgroepering en generatie Frequentie: Per twee jaar, verslagperiode: 2012-2060

Prognose bevolking kerncijfers, 2012-2060

20 hours 28 min ago
Stopgezet: Bevolkingsomvang, levendgeborenen, overledenen en migratie Prognose-intervallen Frequentie: Per twee jaar, verslagperiode: 2012-2060

Pagina's