Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

CBS-cijfers alle onderwerpen

CBS-cijfers alle onderwerpen
De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Updated: 58 min 44 sec ago

Zorgrekeningen; uitgaven aan zorgaanbieders, financieringsbron, 1998-2013

Thu, 05/21/2015 - 00:00
Stopgezet: Uitgaven aan aanbieders van de gezondheidszorg en welzijnszorg, uitgesplitst naar type aanbieder en naar financieringsbron. Frequentie: Tweemaal per jaar, verslagperiode: 1998-2013

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; aanbieders, financiering, 2005-2013

Thu, 05/21/2015 - 00:00
Stopgezet: Zorguitgaven; aanbieders en financiering, internationaal vergelijkbaar Frequentie: Per twee jaar, verslagperiode: 2005-2013

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; functies, financiering, 2005-2013

Thu, 05/21/2015 - 00:00
Stopgezet: Zorguitgaven; functies en financiering, internationaal vergelijkbaar Frequentie: Tweemaal per jaar, verslagperiode: 2005-2013

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies, aanbieders, 2005-2013

Thu, 05/21/2015 - 00:00
Stopgezet: Zorguitgaven; functies en aanbieders, internationaal vergelijkbaar Frequentie: Tweemaal per jaar, verslagperiode: 2005-2013*

CBS: 1,3 procent van Nederlandse huishoudens heeft vermogen van 1 miljoen euro of meer

Wed, 05/20/2015 - 16:00
Nederland had begin 2013 ongeveer 98 duizend miljonairshuishoudens. Dat zijn er duizend meer dan een jaar eerder. Van alle huishoudens in Nederland heeft 1,3 procent een vermogen van een miljoen euro of meer.Trefwoorden: miljonairs, vermogen, huishoudens

Miljonairs in cijfers: update 2012 en 2013 (PDF: 0,5 MB)

Wed, 05/20/2015 - 16:00
Dit rapport is een vervolg op het onderzoek Miljonairs in cijfers (CBS, 2013) dat op verzoek van Van Lanschot Bankiers B.V. is uitgevoerd. In dit vervolgonderzoek worden cijfers over miljonairshuishoudens geactualiseerd. De actualisering betreft de stand van het aantal miljonairs en hun vermogen op 1 januari 2012 en 2013 en de vermogens- en inkomensverdeling van de bevolking (vermogen 2012 en 2013 en inkomen 2011 en 2012). De voorgaande publicatie was vanwege het detailniveau al gebaseerd op de zogenaam-de integrale vermogens- en inkomensbestanden. Deze bestanden bevatten voor alle huishoudens in Nederland gegevens over vermogen en inkomen. Inmiddels is ook de vermogensstatistiek van het CBS vanaf verslagjaar 2011 gebaseerd op deze gegevensbronnen.

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2013 (XLS: 68 kB)

Wed, 05/20/2015 - 15:00
Maatwerktabellen met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf, 2013. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Arbeidsongevallen werknemers; geslacht en leeftijd

Tue, 05/19/2015 - 12:00
Nieuw: Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel geslacht en leeftijd Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2014

Arbeidsongevallen werknemers; herkomst en arbeidsduur

Tue, 05/19/2015 - 12:00
Nieuw: Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel Herkomst, arbeidsduur Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2014

CBS: Bijna kwart werknemers zegt belangrijke nieuwe kennis of vaardigheden te missen

Tue, 05/19/2015 - 12:00
Vorig jaar miste 23 procent van alle werknemers belangrijke nieuwe kennis of vaardigheden die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Werknemers die aangeven nieuwe kennis en vaardigheden te missen zijn minder tevreden, zijn vaker ziek en hebben veel vaker burn-outklachten.

Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Tue, 05/19/2015 - 12:00
Nieuw: Actuele inzetbaarheid werknemers, langer doorwerken, tevredenheid Geslacht en leeftijd Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2014

Duurzame inzetbaarheid werknemers; herkomst en arbeidsduur

Tue, 05/19/2015 - 12:00
Nieuw: Actuele inzetbaarheid werknemers, langer doorwerken, tevredenheid Herkomst, arbeidsduur Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2014

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd

Tue, 05/19/2015 - 12:00
Nieuw: Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk Geslacht, leeftijd Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2014

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; herkomst en arbeidsduur

Tue, 05/19/2015 - 12:00
Nieuw: Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk Herkomst, arbeidsduur Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2014

Nationale enquête arbeidsmarktomstandigheden 2014

Tue, 05/19/2015 - 12:00
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. In 2014 voerden het CBS en TNO de tiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de NEA 2014 en biedt een overzicht van eerste resultaten.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd

Tue, 05/19/2015 - 12:00
Nieuw: PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie Geslacht, leeftijd Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2014

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; herkomst en arbeidsduur

Tue, 05/19/2015 - 12:00
Nieuw: PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie herkomst, arbeidsduur Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2014

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100

Tue, 05/19/2015 - 00:00
Actualisering: Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars. Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 4e kwartaal 2002 – 1st kwartaal 2015. Jaargemiddelden 2003 - 2014.

CBS: Bedrijfsresultaat kledingwinkels fors onderuit gedurende de crisis

Mon, 05/18/2015 - 07:00
Kledingwinkels hebben hun bedrijfsresultaat hard onderuit zien gaan in de periode 2010-2013. Het bedrijfsresultaat daalde van ruim 500 miljoen euro in 2010 naar nog geen 150 miljoen in 2013, een afname van ruim 70 procent. Ter vergelijking: het bedrijfsresultaat van de detailhandel als geheel daalde in deze periode met 16 procent

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling naar bedrijfsomvang, index 2010 = 100

Mon, 05/18/2015 - 00:00
Actualisering: Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 (Burgerlijke- en utiliteits- bouw, grond-, water-, en wegenbouw), bedrijfsomvang, index 2010 = 100 Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 2005 - 2014, kwI 2005 - KwI 2015

Pagina's