Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

CBS-cijfers alle onderwerpen

CBS-cijfers alle onderwerpen
De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Updated: 35 min 28 sec ago

Jaarrapport 2015 Landelijke Jeugdmonitor

Tue, 11/24/2015 - 05:30
Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland.

CBS: Helft Surinaamse Nederlanders is tweede generatie

Tue, 11/24/2015 - 05:30
Bijna de helft van alle personen van Surinaamse herkomst in Nederland is ook hier geboren. Meestal zijn dit kinderen van Surinamers die in de jaren ’70 naar Nederland migreerden.

CBS: Steeds meer kinderen in bijstandsgezin

Tue, 11/24/2015 - 05:30
Steeds meer minderjarige kinderen groeien op in een bijstandsgezin. Deze kinderen wonen relatief vaak in de grote steden en in Noord- en Zuid-Nederland. Ouders van deze kinderen geven vaker aan dat ze hun kinderen niet voldoende speelgoed kunnen geven.

Jaarrapport 2015 Landelijke Jeugdmonitor

Tue, 11/24/2015 - 05:30
Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland.

Pensioenaanspraken van alleenstaanden en ouders in eenouderhuishoudens

Tue, 11/24/2015 - 00:00
Actualisering: Pensioenen type huishouden, ooit of nooit gescheiden Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2012

Pensioenaanspraken van paren met of zonder kinderen

Tue, 11/24/2015 - 00:00
Actualisering: Pensioenen Type huishouden, ooit of nooit gescheiden Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2011

Pensioenaanspraken van personen; leeftijd, herkomst en burgerlijke staat

Tue, 11/24/2015 - 00:00
Actualisering: Pensioenen Leeftijd, herkomst, burgerlijke staat Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2012

Pensioenaanspraken van personen; sociaaleconomische categorie

Tue, 11/24/2015 - 00:00
Actualisering: Pensioenen sociaaleconomische categorie, leeftijd Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2012

Research en development; hoger onderwijsinstellingen

Tue, 11/24/2015 - 00:00
Actualisering: R&D-uitgaven, exploitatiekosten, investeringen, R&D-personeel Werkzame personen, arbeidsjaren Frequentie: Tweemaal per jaar, verslagperiode: 1999-2013

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Tue, 11/24/2015 - 00:00
Actualisering: Voorraad, nieuwbouw, sloop, overige toevoegingen en onttrekkingen, per gebruiksfunctie, naar gemeenten, provincies en COROP-gebieden Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2012 januari - 2015 oktober

Waterschappen; balansposten per waterschap

Tue, 11/24/2015 - 00:00
Actualisering: Balansposten, activa, passiva naar waterschap. Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2005 - 2014

Waterschapsfinanciën vanaf 1936

Tue, 11/24/2015 - 00:00
Actualisering: Waterschapsrekeningen, gerealiseerde lasten, baten en schuld. Waterschapsheffingen. Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 1936 - 2014

CBS wint Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2015

Mon, 11/23/2015 - 20:25
CBS is verkozen tot beste overheidsorganisatie van het jaar 2015

De staat van het mkb 2015

Mon, 11/23/2015 - 17:00
CBS stelde nieuw basismateriaal samen over de rol van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in deeconomie van Nederland, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Deze publicatiepresenteert inzichten die op basis hiervan verkregen kunnen worden, aangevuld met reedsbestaande inzichten uit andere bronnen.

Lancering De Staat van het MKB

Mon, 11/23/2015 - 17:00
Op 23 november 2015 is in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin ‘De Staat van het MKB’ gelanceerd.

CBS: Aantal kinderen in Nederland daalt

Mon, 11/23/2015 - 15:30
Het aantal kinderen tot  12 jaar is de laatste tien jaar gedaald naar 2,2 miljoen in 2015. In Urk wonen relatief de meeste kinderen.

CBS: Lichte daling uitgaven veiligheidszorg in 2014

Mon, 11/23/2015 - 15:30
In 2014 is in Nederland voor ongeveer 13 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg. De uitgaven aan veiligheidszorg namen tot 2012 toe, daarna is een lichte daling te zien. Gemiddeld werd er vorig jaar per hoofd van de bevolking iets meer dan 750 euro uitgegeven.

Cultuur in beeld, 2015 (XLS: 0,1 MB)

Mon, 11/23/2015 - 15:30
Maatwerktabellen over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandigen in de culturele sector alsmede de bijdrage van de culturele sector aan het bruto binnenlands product. Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties per maand

Mon, 11/23/2015 - 06:30
Actualisering: Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2005 januari - 2015 september

CBS: Fors meer investeringen, vooral in woningen

Mon, 11/23/2015 - 06:30
In september 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 12,1 procent groter dan in september 2014. Deze stijging is opnieuw vooral te danken aan aanzienlijk hogere investeringen in woningen.

Pagina's