Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

CBS-cijfers alle onderwerpen

CBS-cijfers alle onderwerpen
De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Updated: 59 min 28 sec ago

Arbeidsdeelname; startkwalificatie

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Nieuw: Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Startkwalificatie, geslacht, leeftijd, herkomst Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 2003 1e kwartaal – 2014 4e kwartaal

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Nieuw: Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen Frequentie: Per maand, verslagperiode: januari 2003-januari 2015

Beroepsbevolking; gemeenten 1996-2013

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Stopgezet: Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie en werkloosheid naar geslacht en gemeenten per provincie Frequentie: Stopgezet, verslagperiode: 1996/1998-2011/2013

Beroepsbevolking; internationale definitie 1996-2013

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Stopgezet: Beroepsbevolking internationale definitie en beroepsniveau naar geslacht en persoonskenmerken Frequentie: Stopgezet, verslagperiode: 2000 - 2013

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 1996-2008

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Stopgezet: Beroepsbevolking, positie werkkring, arbeidsduur en beroepsniveau naar bedrijfsklassen, geslacht, leeftijd en onderwijsniveau Frequentie: Stopgezet, verslagperiode: 1996-2008

Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 2008-2012

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Stopgezet: Beroepsbevolking, positie werkkring, arbeidsduur, beroepsniveau naar bedrijfsklassen, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau Frequentie: Stopgezet, verslagperiode: 2008-2012

Beroepsbevolking; regio's 1996-2013

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Stopgezet: Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie en werkloosheid naar geslacht en regio Frequentie: Stopgezet, verslagperiode: 1996 - 2013

Jongeren; voortijdig schoolverlaters (totale omvang), geslacht en herkomst

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Nieuw: Jongeren 18 tot 25 jaar Voortijdig schoolverlaten, geslacht, herkomst, startkwalificatie Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2003 - 2014

Personen met of zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt 2001-2013

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Stopgezet: Binding arbeidsmarkt, werk en inkomen naar geslacht, leeftijd en herkomst Frequentie: Stopgezet, verslagperiode: 2001-2013

Statistisch Bulletin nr. 9 (PDF: 0,3 MB)

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen en Macro-economie.

Werkloosheid: twee afbakeningen (PDF: 0,4 MB)

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Sociaaleconomische trends 2015: Verschillende uitgangspunten leiden tot andere afbakeningen van de beroepsbevolking. In CBS-publicaties over de werkzame en werkloze beroepsbevolking staat sinds februari 2015 de ILO-definitie van de beroepsbevolking centraal. Deze internationaal gehanteerde definitie gaat uit van de productiefactor arbeid. Voorheen werd een definitie gebruikt met als uitgangspunt arbeid als sociaal verschijnsel. Volgens de ILO-definitie ligt de werkloosheid in Nederland lager. Het aandeel van jongeren in de werkloosheid is juist hoger. Wel laten beide benaderingen dezelfde ontwikkeling van de werkloosheid zien.

Werknemers; combibanen

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Nieuw: Werknemers Positie in eerste en tweede werkkring, geslacht, leeftijd Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 2003 1e kwartaal - 2014 4e kwartaal

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Nieuw: Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 2003 1e kwartaal - 2014 4e kwartaal

Werkzame beroepsbevolking; bedrijfstakken SBI 2008

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Nieuw: Werkzame beroepsbevolking Geslacht, persoonskenmerken, Bedrijfstakken en branches SBI 2008 Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 2003 1e kwartaal - 2013 4e kwartaal

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Thu, 02/26/2015 - 09:30
Nieuw: Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 2003 1e kwartaal - 2014 4e kwartaal

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Thu, 02/26/2015 - 00:00
Actualisering: Aantal en afstand tot voorzieningen: detailhandel, horeca, sport, bioscoop en recreatie per gemeente en regionale indeling Frequentie: Tweemaal per jaar, verslagperiode: 2006 - 2014

CBS: Hoogste inkomens in Caribisch Nederland op Sint-Eustatius

Wed, 02/25/2015 - 15:00
Het CBS heeft voor het eerst het inkomen van Caribisch Nederland in kaart gebracht. In 2011 kwam op Bonaire het doorsnee besteedbaar inkomen van huishoudens uit op ruim 19 duizend dollar. Op Saba was het krap 21 duizend dollar en op Sint-Eustatius 24 duizend dollar. De verschillen tussen de eilanden zijn in lijn met de verschillen in het bruto binnenlands product voor Caribisch Nederland. Het inkomen van het kwart huishoudens met de laagste inkomens bedroeg rond de 6 duizend dollar, zowel op Bonaire als op Saba en Sint-Eustatius.

Iv3-rapportage gemeenschappelijke regelingen kwartaal (periodes: 2015-1 t/m 2015-4) (XLS: 0,4 MB)

Wed, 02/25/2015 - 09:30
Het Excel Iv3-model dat door gemeenschappelijke regelingen kan worden gebruikt voor de aanlevering van de kwartalen 2015 is hier te downloaden. Het model 2015 is inhoudelijk ingrijpend gewijzigd, o.a. vanwege de drie decentralisatie en de invoering van het schatkistbankieren. Een overzicht van alle wijzigingen staat op tabblad “3.Toelichting” onder de kop “Wijzigingen model 2015”. Gebruikt u Office 2010 of hoger, dan kunt u dit bestand eventueel eerst opslaan in XLSX-formaat. Levert u aan in XBRL, dan moet u de ‘XBRL-taxonomie gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2015’ gebruiken.

Iv3-rapportage gemeenten kwartaal (periodes: 2015-1 t/m 2015-4) (XLS: 0,4 MB)

Wed, 02/25/2015 - 09:30
Het Excel Iv3-model dat door gemeenten kan worden gebruikt voor de aanlevering van de kwartalen 2015 is hier te downloaden. Het model 2015 is inhoudelijk ingrijpend gewijzigd, o.a. vanwege de drie decentralisatie en de invoering van het schatkistbankieren. Een overzicht van alle wijzigingen staat op tabblad ‘3.Toelichting’ onder de kop ‘Wijzigingen model 2015’. Gebruikt u Office 2010 of hoger, dan kunt u dit bestand eventueel eerst opslaan in XLSX-formaat. Levert u aan in XBRL, dan moet u de ‘XBRL-taxonomie gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2015’ gebruiken.

Iv3-rapportage provincies kwartaal (periodes:2015-1 t/m 2015-4) (XLS: 0,4 MB)

Wed, 02/25/2015 - 09:30
Het Excel Iv3-model dat door provincies kan worden gebruikt voor de aanlevering van de kwartalen 2015 kan hier worden gedownload. Het model 2015 is gewijzigd met betrekking tot de indeling van balansposten naar aanleiding van de invoering van het schatkistbankieren; zie tabblad ‘3. Toelichting’ voor meer informatie. Gebruikt u Office 2010 of hoger, dan kunt u dit bestand eventueel eerst opslaan in XLSX-formaat. Provincies die in XBRL aanleveren moeten de ‘XBRL-taxonomie provincies 2015’ gebruiken.

Pagina's