Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

CBS-cijfers alle onderwerpen

CBS-cijfers alle onderwerpen
De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Updated: 52 min 44 sec ago

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (sbi2008)

Fri, 10/02/2015 - 15:00
Herontwerp: Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, economische activiteit (sbi2008) Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2011-2014

Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd

Fri, 10/02/2015 - 15:00
Herontwerp: Banen en gemiddeld jaarloon van werknemers naar loonklassen, geslacht en leeftijd Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2011-2014

Exportwaarde babymelkpoeder, 2012-2015

Fri, 10/02/2015 - 11:33

Personen in de Wsnp uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2013. (XLS: 82 kB)

Fri, 10/02/2015 - 06:30
Tabel over de achtergrondkenmerken van personen in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Doorstroom van VO naar MBO naar huishoudkenmerken 2004-2011

Fri, 10/02/2015 - 00:00
Stopgezet: Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken, huishoudkenmerken en geslacht Frequentie: Stopgezet, verslagperiode: 2004/'05-2005/'06 - 2010/'11-2011/'12

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Fri, 10/02/2015 - 00:00
Actualisering: Huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk en verschillend geslacht partnerschappen en huwende personen Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 1950 - 2014

Stromen binnen MBO; leerweg, niveau en huishoudkenmerken 2004-2009

Fri, 10/02/2015 - 00:00
Stopgezet: Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau, geslacht en huishoudkenmerken Frequentie: Stopgezet, verslagperiode: 2004/'05-2005/'06 t/m 2008/'09-2009/'10

Stromen binnen MBO; niveau, sector, richting en huishoudkenmerken 2004-2009

Fri, 10/02/2015 - 00:00
Stopgezet: Stromen binnen MBO naar sector, geslacht en huishoudkenmerken Frequentie: Stopgezet, verslagperiode: 2004/'05-2005/'06 t/m 2008/'09-2009/'10

Theologie en humanistiek; ingeschrevenen, afgestudeerden 1990-2013

Fri, 10/02/2015 - 00:00
Stopgezet: Theologie en humanistiek; studierichting, opleidingsvorm, leeftijd, ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, afgestudeerden, gepromoveerden Frequentie: Stopgezet, verslagperiode: 1990/'91 - 2013/'14

Voortijdig schoolverlaters; soort huishouden 2004-2008

Fri, 10/02/2015 - 00:00
Stopgezet: Voortijdig schoolverlaters; soort huishouden, onderwijssoort, herkomstgroepering, leeftijd Frequentie: Stopgezet, verslagperiode: 2004/'05 - 2008/'09

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2014

Fri, 10/02/2015 - 00:00
Nieuw: Frequentie: , verslagperiode: 2014

Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

Fri, 10/02/2015 - 00:00
Herontwerp: Gezonde levensverwachting, ervaren gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, langdurige aandoeningen, geestelijke gezondheid. Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 1981 - 2014. Data: Gezondheidsenquête

Internationale handel; in- en uitvoer historie

Fri, 10/02/2015 - 00:00
Actualisering: In - en uitvoer naar waarde; historische reeksen uitgesplitst naar energie en de goederen volgens SITC naar landen(groepen). Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 1917-2014

Tijdreeksen sociale zekerheid

Fri, 10/02/2015 - 00:00
Actualisering: Uitkeringen en uitgekeerde bedragen in het kader van ziekte, AOW, Anw, AKW, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en algemene bijstand. Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 1900 - 2014

VO; studievoortgang brugklas; brugklastype, huishoudkenmerken 2003-2007

Fri, 10/02/2015 - 00:00
Stopgezet: Studievoortgang in het voortgezet onderwijs naar onderwijssoort, doorstroom en huishoudkenmerken Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2003/'04 t/m 2010/'11

Voortijdig schoolverlaters; verdachten, soort huishouden 2004-2008

Fri, 10/02/2015 - 00:00
Stopgezet: Voortijdig schoolverlaters verdacht van een misdrijf Soort huishouden, geslacht Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004/'05 - 2008/'09

Levensloop in kaart met nieuwe leerstoel CBS en UvA

Thu, 10/01/2015 - 15:30
Ruben van Gaalen is per 1 oktober 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar Registeranalyses van Levensloopdynamiek aan de UvA.

Labour Market Policy Database, 2014 voorlopig (XLS: 0,4 MB)

Wed, 09/30/2015 - 15:30
Op verzoek van het ministerie van SZW stelt het CBS gegevens samen over de deelname van personen aan verschillende Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

Pagina's