Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

CBS-cijfers alle onderwerpen

CBS-cijfers alle onderwerpen
De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Updated: 49 min 47 sec ago

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

Fri, 07/31/2015 - 00:00
Correctie: In- en uitvoer totaal, naar EU, niet-EU EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2008-2014; 2008 januari - 2015 maart.

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Fri, 07/31/2015 - 00:00
Correctie: In- en uitvoer van goederensoorten naar Wereld; EU en niet-EU Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2008 - 2014;2008 januari - 2015 maart.

MBO; deelnemers, herkomstgroepering, generatie, leerweg, woonregio

Fri, 07/31/2015 - 00:00
Actualisering: Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, generatie, regio Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2014/'15

MBO; deelnemers, leeftijd, leerweg, niveau, richting en sector

Fri, 07/31/2015 - 00:00
Actualisering: Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2014/'15

MBO; deelnemers, opleidingsrichting in detail, sector, leerweg, niveau

Fri, 07/31/2015 - 00:00
Actualisering: Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, gedetailleerde opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, regio Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2014/'15

MBO; deelnemers, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector

Fri, 07/31/2015 - 00:00
Actualisering: Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2014/'15

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Fri, 07/31/2015 - 00:00
Actualisering: Aantal en afstand tot voorzieningen: detailhandel, horeca, sport, bioscoop en recreatie per gemeente en regionale indeling Frequentie: Tweemaal per jaar, verslagperiode: 2006 - 2014

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2013

Fri, 07/31/2015 - 00:00
Actualisering: Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, Bibliotheken en kinderopvang per buurt, wijk en gemeente Frequentie: Tweemaal per jaar, verslagperiode: 2013

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2014

Fri, 07/31/2015 - 00:00
Actualisering: Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, Bibliotheken en kinderopvang naar buurt, wijk en gemeenten Frequentie: Tweemaal per jaar, verslagperiode: 2014

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Fri, 07/31/2015 - 00:00
Actualisering: Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering Perioden Frequentie: Per maand, verslagperiode: Januari 2007 t/m mei 2015

Personenauto-importeurs; omzetontwikkeling, index 2010 = 100

Fri, 07/31/2015 - 00:00
Actualisering: Importeurs van nieuwe personenauto's. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2005 - 2014, 2005 kW I - 2015 KW II, jan. 2005 - juni 2015

Rijk; uitgaven en ontvangsten begrotingshoofdstukken

Fri, 07/31/2015 - 00:00
Actualisering: Uitgaven, ontvangsten en het saldo van het rijk zoals opgenomen in het financieel jaarverslag opgesplitst naar begrotingshoofdstukken. Frequentie: Tweemaal per jaar, verslagperiode: 1998 - 2014

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Fri, 07/31/2015 - 00:00
Actualisering: Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85. Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2014 januari - 2015 juni

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Fri, 07/31/2015 - 00:00
Actualisering: Aantal slachtingen en geslacht gewicht van voor de slacht goedgekeurde dieren, zoals runderen, varkens, schapen, geiten en kippen. Frequentie: Per maand, verslagperiode: Januari 1990 - Mei 2015

CBS: Minder oude auto’s na aanpassing wegenbelasting

Thu, 07/30/2015 - 15:30
Het Nederlandse autopark telt begin 2015 bijna 300 duizend personenauto’s van 25 jaar of ouder, 14 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal diesel- en lpg-auto’s van 25 tot 40 jaar oud is afgenomen. Het aantal oldtimers dat minstens 40 jaar geleden voor het eerst op de weg verscheen neemt nog steeds toe.

CBS: Afzetprijzen industrie opnieuw lager dan een jaar eerder

Thu, 07/30/2015 - 09:30
De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni 5,4 procent lager dan in juni 2014. In mei 2015 waren de prijzen 4,9 procent lager dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijs.

Producentenprijsindex (PPI) ; afzetprijzen, invoerprijzen, 2010 = 100

Thu, 07/30/2015 - 09:30
Actualisering: Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2005-2014; januari 2005 - juni 2015

Producentenprijsindex; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, 2010=100

Thu, 07/30/2015 - 09:30
Actualisering: Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008 Frequentie: Per maand, verslagperiode: 1981-2014; januari 1981 - juni 2015

CBS: Zeven van de tien Somaliërs in de bijstand

Thu, 07/30/2015 - 05:30
Bijna zeven van de tien volwassen Somaliërs in Nederland hebben een bijstandsuitkering. Ook ruim de helft van de mensen met de Syrische, Iraakse of Eritrese nationaliteit heeft bijstand. Het gaat vooral om voormalige asielzoekers. Dat meldt CBS op basis van onderzoek naar bijstandsuitkeringen op basis van nationaliteit.

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

Thu, 07/30/2015 - 00:00
Actualisering: Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, onderwijsniveau, herkomstgroepering, leeftijd, woonregio Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2000/'01 - 2014/'15

Pagina's