Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

CBS-cijfers alle onderwerpen

CBS-cijfers alle onderwerpen
De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Updated: 53 min 6 sec ago

CBS: Mobiel bellen goedkoper, vast bellen duurder

Thu, 02/11/2016 - 06:30
De prijzen voor het gebruik van de mobiele telefoon zijn in vergelijking met januari 2010 met meer dan 20 procent gedaald. Het bellen met de analoge vaste lijn werd in diezelfde periode ruim 25 procent duurder.

Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100

Thu, 02/11/2016 - 06:30
Nieuw: Frequentie: , verslagperiode: January 2016

CBS: Brandweer in 2015 vaker gealarmeerd voor hulpverlening

Thu, 02/11/2016 - 05:30
Bij de brandweermeldkamers kwamen in 2015 in totaal 234 duizend meldingen binnen van incidenten. Dat is iets meer dan in 2014. In meer dan de helft van de gevallen ging het om brand, de overige meldingen waren verzoeken om hulp. Het aantal keer dat de meldkamers de brandweer alarmeerden na een hulpverleningsverzoek is in 2015 met 14 procent gestegen.

Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio

Thu, 02/11/2016 - 00:00
Actualisering: Branden, Hulpverlening, Brandweer, alarming, uitgerukt, ter plaatse Veiligheidsregio, provincie Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 2013 1e kwartaal - 2015 4e kwartaal

Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio

Thu, 02/11/2016 - 00:00
Actualisering: Meldingen, Meldkamer, alarmeringen, branden, hulpverleningen, brandweer Veiligheidsregio, provincie Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 2013 1e kwartaal - 2015 4e kwartaal

Branden; reactietijden van de brandweer, regio

Thu, 02/11/2016 - 00:00
Actualisering: Starttijd, Alarmtijd, Uitruktijd, Rijtijd, Responstijd,brandweer, branden provincie, veiligheidsregio Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2013 - 2015

CBS: Syrische immigranten wonen vaak in gezin

Wed, 02/10/2016 - 05:30
In 2014 en 2015 zijn 29 duizend Syriërs ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Vergeleken met andere recent ingeschreven immigranten vormen zij een jonge bevolkingsgroep, die vaak in gezinsverband woont. Bijna 40 procent van de recent ingeschreven Syriërs is jonger dan 18 jaar. Bij alle allochtone immigranten in deze periode is dat gemiddeld maar 17 procent. Van de Eritreërs is bijna een kwart minderjarig, van de Ethiopiërs slechts 5 procent.

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Wed, 02/10/2016 - 00:00
Actualisering: Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie. Frequentie: Tweemaal per jaar, verslagperiode: 1994 - 2015

CBS: Aantal faillissementen daalt

Tue, 02/09/2016 - 06:30
Na vier maanden met een stijging van het aantal faillissementen, daalt het aantal failliet verklaarde bedrijven weer. In januari 2016 zijn er 27 faillissementen minder uitgesproken dan in december, meldt CBS.

CBS: Productie industrie groeit gestaag

Tue, 02/09/2016 - 06:30
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2,4 procent hoger dan in december 2014. Vooral de farmaceutische, metaalproducten- en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer.

CBS: Binnen Europa in Nederland minste antibiotica verstrekt

Tue, 02/09/2016 - 05:30
Van de Europese landen werden in Nederland (2013) het minst antibiotica verstrekt,  in Griekenland het meest. Ook binnen Nederland zijn er regionale verschillen in de mate waarin antibiotica werden verstrekt. In sommige gemeenten kregen tweemaal zoveel  mensen antibiotica verstrekt als in andere.

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, bedrijfstype

Tue, 02/09/2016 - 00:00
Actualisering: Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse en bedrijfstype Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2000-2015

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio

Tue, 02/09/2016 - 00:00
Actualisering: Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype en regio Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2000-2015

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Tue, 02/09/2016 - 00:00
Actualisering: Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar bedrijfstype Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2000-2015

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Tue, 02/09/2016 - 00:00
Actualisering: Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar hoofdbedrijfstype en regio Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2000-2015

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio

Tue, 02/09/2016 - 00:00
Actualisering: Landbouwtelling; gewassen, dieren en grondgebruik per omvangsklasse naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2000-2015

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

Tue, 02/09/2016 - 00:00
Nieuw: personen met verstrekte geneesmiddelen Geneesmiddelengroep (ATC), regio, leeftijd en geslacht Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2013

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (GGD)

Tue, 02/09/2016 - 00:00
Nieuw: % personen met verstrekte geneesmiddelen naar GGD naar geslacht, leeftijd en geneesmiddelengroep Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2013

Post-initieel onderwijs, levenlang leren; achtergrondkenmerken, 1995-2009

Tue, 02/09/2016 - 00:00
Stopgezet: Post - initieel onderwijs, levenlang leren Deelname naar kenmerken van persoon en opleiding Frequentie: Stopgezet, verslagperiode: 1995 - 2009

CBS: Handel met Iran steeg al voor opheffen embargo

Mon, 02/08/2016 - 05:30
De goederenexport naar Iran is in 2015 gestegen naar ruim 450 miljoen euro. Dat is een groei van 21 procent in een jaar tijd. Exporteurs hadden de afgelopen jaren te maken met handelsbelemmeringen. Iran nam vorig jaar als exportbestemming een bescheiden 64e positie in. Het belangrijkste importproduct uit Iran zijn pistachenoten.

Pagina's