Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

CBS-cijfers alle onderwerpen

CBS-cijfers alle onderwerpen
De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Updated: 39 min 54 sec ago

Personen met indicatie en/of gebruik ZZV; grondslag, functie, regio

Thu, 08/20/2015 - 00:00
Actualisering: Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, regio Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2009-2014

Personen met indicatie of gebruik ZZV; functie en regio

Thu, 08/20/2015 - 00:00
Actualisering: Personen met indicatie of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, functie, regio Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2009-2014

Personen met indicatie/gebruik ZMV; grondslag, indicatie naar zzp

Thu, 08/20/2015 - 00:00
Actualisering: Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, indicatie zzp, persoonskenmerken Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2009-2014

Personen met indicatie/gebruik ZMV; grondslag, indicatie naar zzp, regio

Thu, 08/20/2015 - 00:00
Actualisering: Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, regio Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2009-2014

CBS: Dagelijks 17 000 ritten Nederlandse wegtransporteurs in België

Wed, 08/19/2015 - 15:30
Nederlandse wegtransporteurs maakten in 2014 dagelijks ruim 17 duizend ritten in België. In totaal reden Nederlandse vrachtauto’s in dat jaar ruim 6,3 miljoen ritten in België. Van de ritten die de transporteurs vanuit Nederland naar België maakten had bijna 40 procent de provincie Antwerpen als eindbestemming.

Overheidsfinanciën 2014

Wed, 08/19/2015 - 07:00
In 2014 gaf het Rijk 167,6 miljard euro uit. Dit is 5,6 miljard euro meer dan in 2013. Ook de inkomsten stegen, van 156,4 miljard euro in 2013 tot 160,5 miljard euro in 2014.

CBS: Kortdurige werkloosheid daalt verder

Wed, 08/19/2015 - 07:00
In het tweede kwartaal zaten 322 duizend werklozen korter dan een jaar zonder werk. Dat zijn er 81 duizend minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal langdurig werklozen is 21 duizend hoger dan een jaar geleden.

Speciale scholen; leerlingen, schooltype, leeftijd

Wed, 08/19/2015 - 00:00
Actualisering: Speciale scholen; leerlingen schooltype, leeftijd Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 1991/'92 - 2013/'14

Overledenen; ongevallen, inwoners van Nederland

Wed, 08/19/2015 - 00:00
Actualisering: Nederlandse inwoners overleden door dodelijke ongevallen, tijdens vervoer en brand, door accidentele val, vergiftiging en verdrinking Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 1996-2014

CBS: Bouw boekt grootste omzetstijging in tien jaar

Tue, 08/18/2015 - 11:40
De omzet van de bouw lag in juni 2015 bijna een kwart hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, zo meldt CBS. Dit is de grootste stijging van de laatste tien jaar.

Rectificatie nieuwsbrief SRG van 2 juli 2015 (PDF: 0,3 MB)

Tue, 08/18/2015 - 09:31
Deze nieuwsbrief is bedoeld als een rectificatie op de nieuwsbrief SRG van 2 juli 2015.

CBS: Minder omzet, maar toch meer vertrouwen in de industrie

Tue, 08/18/2015 - 09:30
De industriesector heeft in het tweede kwartaal 1,6 procent omzet moeten inleveren ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.

CBS: Aantal vacatures vertoont grote verschillen per regio

Tue, 08/18/2015 - 05:30
Het aantal openstaande vacatures in Nederland was 136 000 in het afgelopen kwartaal. Sinds het dieptepunt in 2013 zijn er 40 000 bijgekomen. De groei is niet in alle provincies even groot. De meeste vacatures zijn te vinden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, herkomst

Tue, 08/18/2015 - 00:00
Herontwerp: Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten per persoon naar type zorg, leeftijd, geslacht en herkomstgroepering Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2009-2013

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, huishoudinkomen

Tue, 08/18/2015 - 00:00
Herontwerp: Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten per persoon naar type zorg, leeftijd, geslacht en huishoudinkomen Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2009-2013

Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken

Tue, 08/18/2015 - 00:00
Actualisering: Hoeveelheden aangevoerde melk en daaruit bereide zuivelproducten zoals boter, kaas, melkpoeder en gecondenseerde melk. Frequentie: Per maand, verslagperiode: 1995 - 2014; januari 1995 - juni 2015

CBS: Meer mensen werkzaam in de toerismesector

Mon, 08/17/2015 - 11:30
Het aantal banen binnen de toerismesector is in 2014 gestegen met 15 duizend naar een totaal van 606 duizend. Het aantal fte’s (voltijdbanen) steeg ongeveer 8 duizend waarmee de groei van het arbeidsvolume op ruim 2 procent uitkwam.

CBS: Toeristische bestedingen flink gegroeid

Mon, 08/17/2015 - 11:30
De toerismesector speelt een steeds grotere rol in Nederlandse economie. De totale toeristische bestedingen in Nederland zijn vorig jaar gestegen naar 68,3 miljard euro, een stijging van ruim 4 procent ten opzichte van 2013.

CBS: Meer werkende vrouwen

Mon, 08/17/2015 - 07:00
Het aantal werkende vrouwen is de afgelopen tien jaar sterker toegenomen dan het aantal werkende mannen. In het tweede kwartaal van 2015 telde de werkzame beroepsbevolking ruim 3,8 miljoen vrouwen tegen 3,4 miljoen in 2005.

CBS: Bijna 8 procent van de jongeren gepest op het internet

Mon, 08/17/2015 - 05:30
Bijna twee derde van de jongeren die vorig jaar te maken hebben gehad met cyberpesten is bekend met de dader. In 2014 is bijna 8 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar geconfronteerd met cyberpesten.

Pagina's