Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

CBS-cijfers alle onderwerpen

CBS-cijfers alle onderwerpen
De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Updated: 35 min 56 sec ago

Energiebedrijven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Mon, 04/20/2015 - 00:00
Actualisering: Energiebedrijven; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Producenten en distributeurs van elektriciteit, aardgas en warm water Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2009-2013

Groothandel en handelsbemiddeling; arbeids- en financiële gegevens,SBI 2008

Mon, 04/20/2015 - 00:00
Actualisering: Groothandel; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Groothandel in food, non-food, ICT-apparatuur en industriemachines Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2009-2013

Industrie; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Mon, 04/20/2015 - 00:00
Herontwerp: Industrie; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Voedingsmiddelenindustrie, chemie, metaal- en elektrotechniek Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2009-2013

Motor- en autobranche; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008

Mon, 04/20/2015 - 00:00
Actualisering: Autobranche; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Importeurs, handelaars in en reparateurs van personenauto's, vrachtwagens Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2009-2013

Transportbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Mon, 04/20/2015 - 00:00
Actualisering: Transport; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Vervoer over land, over water en door de lucht, dienstverlening vervoer Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2009-2013

Verkopen motorvoertuigen; type, merk, nieuw en tweedehands

Mon, 04/20/2015 - 00:00
Actualisering: verkopen van motorvoertuigen (nieuw en tweedehands) naar soort voertuig en technische kenmerken (merk, cilinderinhoud). Frequentie: Per maand, verslagperiode: 1997 - 2015; 1999 kw I - 2015 kw 1; 1999 februari - 2015 maandcijfer

CBS: 80 duizend werknemers uit België en Duitsland

Fri, 04/17/2015 - 15:00
Zo’n 80 duizend werknemers komen uit België en Duitsland naar ons land om te werken. Ze werken vooral in gemeenten net over de grens. De grootste aantallen gaan naar Maastricht, Enschede, Venlo, Sittard-Geleen en Eindhoven.

Kenmerken van werkende personen zonder inschrijving in Nederland en met binding Duitsland of België, 2012 (XLS: 0,3 MB)

Fri, 04/17/2015 - 15:00
Maatwerktabellen over personen zonder inschrijving maar met een baan in Nederland die binding hebben met Duitsland en België, december 2012. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

CBS: Grote musea winnen slag om bezoekers

Fri, 04/17/2015 - 09:30
Nederlandse musea trekken steeds meer bezoekers, maar die stijging komt vrijwel geheel op het conto van de grote musea. Nederlandse musea ontvingen in 2013 26,5 miljoen bezoekers, ruim 3,3 miljoen meer dan in 2011.

Derdelanders; verplichting tot vertrek; aantoonbaar vertrek; nationaliteit

Fri, 04/17/2015 - 00:00
Actualisering: aanzeggingen tot vertrek, daadwerkelijk vertrek nationaliteit en periode Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2008-2014

CBS: Inflatie op Caribisch Nederland opnieuw gedaald

Thu, 04/16/2015 - 15:00
De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) op Caribisch Nederland is in het eerste kwartaal van 2015 opnieuw gedaald. Op Bonaire en Sint-Eustatius was de inflatie zelfs negatief. Het is de eerste keer sinds de inflatiemeting door het CBS in 2010 begon, dat er negatieve inflatie is op de eilanden. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim: lichte afname arbeidsongeschiktheid

Thu, 04/16/2015 - 10:30
Actuele gegevens over arbeidsongecshiktheid (WIA, WAO, Wajong, WAZ) en verzuim vanwege ziekte.

Werkloosheid en gerelateerde uitkeringen: 626 duizend werklozen

Thu, 04/16/2015 - 10:30
Actuele cijfers over de werkloze beroepsbevolking, het aantal WW-uitkeringen en de bijstand.

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht: meer werkloze 45-plussers dan een jaar geleden

Thu, 04/16/2015 - 10:30
Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

Thu, 04/16/2015 - 09:30
Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk.

Windenergie; elektriciteitsproductie, capaciteit en windaanbod per maand

Thu, 04/16/2015 - 00:00
Actualisering: Elektriciteitsproductie, opgestelde capaciteit en windaanbod. Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2002-2014; 1e kwartaal 2002-4e kwartaal 2014; januari 2002-februari 2015

Asielverzoeken; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Wed, 04/15/2015 - 09:30
Actualisering: Totaal asielverzoeken en eerste asielverzoeken nationaliteit, geslacht en leeftijd Frequentie: Per maand, verslagperiode: januari 2007 tot en met februari 2015

CBS: Steeds meer ondernemers in Nederland

Wed, 04/15/2015 - 07:00
In 2014 zijn er in totaal ruim 65 duizend bedrijven bijgekomen, in het eerste kwartaal van 2015 waren dat er bijna 12 duizend. Hiermee zijn er nu een recordaantal van bijna 1,5 miljoen bedrijven in Nederland. De stijging wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een toename van de eenmanszaken.

CBS: Verkopen detailhandel in februari 3 procent hoger

Wed, 04/15/2015 - 07:00
In februari 2015 behaalde de detailhandel 1,2 procent meer omzet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het volume van de verkopen blijft groeien, in februari met 3 procent, de prijzen daalden met 1,8 procent. Van zowel de winkels in voedings- en genotmiddelen als de winkels in non-foodartikelen steeg de omzet.

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Wed, 04/15/2015 - 00:00
Actualisering: Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden Frequentie: Per kwartaal, verslagperiode: 1e kwartaal 1996 - 4e kwartaal 2014

Pagina's