Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

CBS-cijfers alle onderwerpen

CBS-cijfers alle onderwerpen
De laatste updates op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Updated: 12 min 24 sec ago

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Correctie: vervoersprestatie; binnenlands en internationaal naar soort goed vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers Frequentie: Per jaar, verslagperiode: 2007-2015

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Actualisering: Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack). Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2014 januari - 2016 februari

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Actualisering: In- en uitvoer van goederensoorten naar EU-/niet EU landen; apparaten, vervoermaterieel en overig. Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2008 - 2014; 2008 januari - 2015 november.

Goederensoorten naar EU, niet-EU; hout, textiel, edelstenen en metaal

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Actualisering: In- en uitvoer van goederensoorten naar EU-/niet EU landen; hout, textiel, edelstenen en metaal. Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2008 - 2014; 2008 januari - 2015 november.

Goederensoorten naar EU, niet-EU; minerale brandstoffen en chemie

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Actualisering: In- en uitvoer van goederensoorten naar EU-/niet EU landen; minerale brandstoffen en chemie (Afdeling 5 t/m 7 van de goederennaamlijst). Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2008 - 2014; 2008 januari - 2015 november.

Goederensoorten naar EU, niet-EU; natuur, voeding en tabak

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Actualisering: In- en uitvoer van goederensoorten naar EU-/niet EU landen; natuur, voeding en tabak. Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2008 - 2014; 2008 januari - 2015 november.

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; totaal

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Actualisering: In- en uitvoer van goederensoorten naar Wereld; EU en niet-EU. Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2008 - 2014; 2008 januari - 2015 november.

Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Stopgezet: Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten Frequentie: Onregelmatig, verslagperiode: 2009 - 2012

Levensverwachting; geslacht en leeftijd, 1861-2011 (perioden)

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Stopgezet: Overlevingstafels per 5 - jaarsperiode naar leeftijd en geslacht Frequentie: Per vijf jaar, verslagperiode: 1861 - 1865 - 2006 - 2011

Overleden gehuwden; huwelijksduur en leeftijd partner

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Herontwerp: Overleden gehuwden naar geslacht, leeftijd van de partner (31-12) en huwelijksduur (31-12) Frequentie: Per twee jaar, verslagperiode: 1996 - 2013

Overledenen; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Herontwerp: Overledenen naar geslacht, leeftijd op de laatste verjaardag en burgerlijke staat Frequentie: Per twee jaar, verslagperiode: 1950 - 2014

Overledenen; geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en generatie

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Nieuw: Frequentie: , verslagperiode: 1995 - 2014

Overledenen; kerncijfers

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Herontwerp: Overledenen naar aantal en verhouding, naar burgerlijke staat, zuigelingen - en perinatale sterfte en levensverwachting bij de geboorte. Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 1950 - 2014

Overledenen; positie in huishouden, geslacht, leeftijd

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Nieuw: Frequentie: , verslagperiode: Vanaf 1995

Overlevingskansen; geslacht, leeftijd (op 31 december)

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Herontwerp: Overlevingskansen naar geslacht en leeftijd (op 31 december) Frequentie: Per twee jaar, verslagperiode: 1950 - 2014

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Actualisering: Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering Perioden Frequentie: Per maand, verslagperiode: Januari 2007 t/m januari 2016

Rijksmonumenten; regio (indeling 2015)

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Actualisering: Rijksmonumenten Soort monument, provincie, gemeente Frequentie: Eenmaal per jaar, verslagperiode: 2013, 2014 en 2015

Roodstand op betaalrekeningen

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Actualisering: Roodstand. Uitstaand debiteurensaldo. Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2010 juni - 2016 februari

Rundveestapel

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Actualisering: Rundveestapel stand van melkvee en vleesvee op basis van Landbouwtelling CBS en oormerkregistratie van RVO EZ Frequentie: Tweemaal per jaar, verslagperiode: December 2008 - December 2015

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Thu, 03/31/2016 - 00:00
Actualisering: Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85. Frequentie: Per maand, verslagperiode: 2014 januari - 2016 februari

Pagina's