Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Missie

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is in Nederland de instantie waar de verzameling, bewerking en publicatie van de statistieken ten behoeve van overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn gecentraliseerd.

 

Het CBS omschrijft zijn missie zelf als het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving.
 

Voor statistiek is internationale vergelijkbaarheid van groot belang. Daarom is het CBS ook actief in de internationale overlegfora van de Verenigde Naties, de OESO en de Europese Unie (Eurostat).

Beschikbare cijfers

 

Het CBS heeft een zeer uitgebreide website waar veel informatie te vinden is. Alle cijfers die het CBS publiceert zijn tot in de kleinste details te vinden via de webapplicatie StatLine (bekijk instructievideo).

 

Op de CBS-website is geen centraal gedetailleerd overzicht opgenomen met trefwoorden in alfabetische volgorde die via snelkoppelingen naar cijfers leiden. Op Overheidscijfers.nl hebben wij wel zo'n overzicht opgenomen. Ook besteden wij op Overheidscijfers.nl uitgebreid aandacht aan de bedrijfsindeling die door het CBS wordt gehanteerd (SBI2008).

 

Via de CBS-website zijn alle publicaties van het CBS gratis te downloaden als 'pdf-bestand'. Vele publicaties worden ook als e-book uitgebracht.

Open data

 

Onlangs is het CBS  gestart met het op proef beschikbaar stellen van Open Data. Datasets worden, momenteel nog in een beperkte hoeveelheid, nu ook aangeboden op een manier die is toegespitst op app-ontwikkelaars. Via een API is de meest actuele data over een specifiek onderwerp aan te roepen, te filteren en te combineren. Het CBS wil hiermee het gebruik van de statistische informatie bevorderen.

 

Meer over het open data project van het CBS is te vinden op de CBS-website.

Geschiedenis

 

Het CBS werd in 1899 bij Koninklijk Besluit opgericht en telde toen vijf medewerkers die voorheen werkzaam waren geweest voor de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS). In 1904 was het aantal medewerkers al gegroeid naar circa 40 en in 1914 waren het er al 80. Aanvankelijk was het CBS alleen op het Binnenhof gehuisvest. Het personeel werkte slechts 5 uur per dag. Naderhand verspreidde het CBS zich over verschillende gebouwen in Den Haag. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog werkten er al circa 1000 medewerkers bij het CBS.

 

In 1973 werd de huisvesting gecentraliseerd in vestigingen in Voorburg en Heerlen (o.a. ter compensatie van de mijnsluitingen in die tijd). Begin jaren tachtig van de vorige eeuw bereikte de personele omvang van het CBS een hoogtepunt met ongeveer 3500 personeelsleden. Bekijk historisch filmmateriaal over het CBS. Op de afbeelding hieronder het nieuwe CBS-gebouw in Heerlen.

Organisatie

 

Sinds 2004 is het instituut een Zelfstandig Bestuursorgaan. Voorheen viel het CBS onder het Ministerie van Economische Zaken. Het CBS heeft wat betreft berichtgeving een neutrale en onafhankelijke positie.

 

De Centrale Commissie voor de Statistiek bepaalt het statistiekprogramma van het CBS. De leden van de Commissie worden door de Minister van Economische Zaken benoemd.

 

In totaal werken er bij het CBS nu nog ruim 2000 mensen, voornamelijk hbo-ers en academici. In tegenstelling tot organisaties als het CPB en het SCP worden zij meer afgeschermd. Zo worden zij bijvoorbeeld niet bij naam genoemd op de website van het CBS. De woordvoering verloopt via woordvoerders.

 

Op de afbeelding de per 1 april 2014 benoemde Directeur Generaal van de Statistiek Tjark Tjin-A-Tsoi. Fysicus Tjin-A-Tsoi was voor die tijd als algemeen directeur werkzaam bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Contact-informatie

Het CBS heeft twee vestigingen. Een van beide was lange tijd in Voorburg gesitueerd. In 2008 zijn nieuwe panden betrokken in Den Haag en Heerlen.

 

Op de afbeelding hierboven het CBS-gebouw in Den Haag met als postadres: Postbus 24500 2490 HA Den Haag. Het bezoekadres in Den Haag is:

 

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

 

Telefoon 070 337 38 00 of 088 570 70 70 (cijfer informatielijn)
e-mail
website: cbs.nl