Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Missie

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) stelt zich ten doel de erfgoedzorg in Nederland beter te laten functioneren. De betrokkenheid van de Rijksdienst bij het meest waardevolle erfgoed van Nederland omvat het behoud, de duurzame ontwikkeling en de toegankelijkheid ervan.

 

De Rijksdienst verbindt beleid, wetenschap en praktijk, adviseert, stelt informatie en kennis beschikbaar en voert wettelijke taken uit waaronder subsidiëring. Daarbij probeert de Rijksdienst oog te hebben voor het belang van eigenaar en samenleving. Via de Rijksdienst is de overheid direct betrokken bij de zorg voor het culturele erfgoed van Nederland.

 

Beschikbare cijfers

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkelt, verzamelt en bewerkt kennis en informatie over het cultuurhistorisch roerende (o.a. de kunstcollectie van het Rijk) en onroerende (monumenten) erfgoed. De Rijksdienst biedt deze informatie aan aan specialisten en aan een breed publiek o.a. via publicaties en registers op internet:

 

het monumentenregister

Het Monumentenregister bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze gegevens zijn: monumentnummer, beschermingsstatus, omschrijving, plaatselijke aanduiding (adres), kadastrale aanduiding (perceel), inschrijvingsgegevens en indien van toepassing complexnummer. Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status vanaf de datum van inschrijving.

 

Beeldbank

Via de website van de Beeldbank kan iedereen foto's en tekeningen opzoeken, bekijken en tegen een vergoeding bestellen. De beeldbank ontsluit ongeveer 600.000 afbeeldingen van erfgoed die de afgelopen 150 jaar zijn gemaakt. In de beeldbank staan nu vooral foto's van gebouwde monumenten, afbeeldingen van archeologie en landschap. Op een later moment zullen er ook foto's van objecten uit de kunstcollectie van de Rijksdienst op te vinden zijn.

Open data

 

De Rijksdienst stelt verschillende rijksmonumenten datasets ter beschikking die te downloaden zijn. Deze zijn beschikbaar via de website van de Rijksdienst.

 

De Rijksdienst stimuleert het hergebruik van zijn gegevens. Via een API (Application Programming Interface) stelt de Rijksdienst data en afbeeldingen beschikbaar. De belangrijkste collecties die op deze manier worden aangeboden zijn de beeldbank en de bibliotheek. De Rijksdienst voegt regelmatig nieuwe gegevens en objecten aan deze sets toe.

 

Sinds kort worden de datasets ook aangeboden via het Open Cultuur Netwerk. Geïnteresseerden worden door de Rijksdienst daar naar doorverwezen: beeldbank en bibliotheek.

Geschiedenis

 

In 1875 werd binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor het eerst een afdeling opgericht die zich met Kunsten en Wetenschappen bezighield. De afdeling verstrekte subsidies voor restauraties van monumenten. In 1918 ontstond uiteindelijk het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. Die naam veranderde in 1947 in Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De archeologische afdeling ging zelfstandig verder als Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en in 1995 werd het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie hierin opgenomen. Beide rijksdiensten kwamen in 2006 weer samen als de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. In 2009 ontstond de naam 'Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed'.

Organisatie

 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er werken ongeveer 350 mensen bij de Rijksdienst.

 

Op de afbeelding econoom en kunsthistoricus Cees van 't Veen. Sinds 2008 geeft hij leiding aan de Rijksdienst. Daarvoor was hij plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact-informatie

De Rijksdienst heeft vestigingen in Amersfoort, Lelystad, Amsterdam en Rijkswijk. Het bezoekadres in Amersfoort is Smallepad 5 3811 MG Amersfoort. Het postadres is:

 

Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

(033) 421 7 421
email: info@cultureelerfgoed.nl
website: www.cultureelerfgoed.nl