Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Koeriers

 

Deze klasse omvat:
- vervoer van informatiedragers, pakketten en andere kleine stukgoederen waarbij het accent ligt op snelheid, leveringsbetrouwbaarheid (persoonlijke begeleiding) en vervoer van deur tot deur.

 

Deze klasse omvat niet:
- bezorgdiensten van producten voor winkeliers, horecabedrijven e.d. van bloemen, witgoed, pizza’s enz. (49.41);
- vrachtvervoer door afhaal- en besteldiensten met een groeperende en distribuerende functie (49.41);
- lokale postdiensten (53.20.1).

 

Zoek CBS-cijfers over deze SBI2008-klasse