Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Overige administratiekantoren

 

Deze klasse omvat:
- administratieve werkzaamheden voorzover niet de financiële rekening betreffend, zoals:
w.o. voeren van ledenadministraties;
w.o. receptencontrole- en -uitrekenbureaus;
w.o. administraties ten behoeve van scholen;
w.o. administraties ten behoeve van het beheren van gelden van personen die veelal vanwege hun geestelijke handicap of leeftijd dit niet zelf kunnen zoals bewoners van tehuizen, minderjarigen enz.

 

Deze klasse omvat niet:
- administratiekantoren voor aandelen en obligaties (66.19.1);
- administratiekantoren voor woningbeheer en ander onroerend goed (68.32).

 

Zoek CBS-cijfers over deze SBI2008-klasse