Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Verplichte sociale verzekeringen

 

Deze klasse omvat:
- doen van uitkeringen voortkomend uit collectieve zorg in verband met bijvoorbeeld:
w.o. inkomensderving ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid;
w.o. het bereiken van een wettelijk bepaalde leeftijd w.o. het overlijden van de verzekerde partner respectievelijk ouder(s);
w.o. het verzorgen van kinderen;
- in combinatie met treffen van voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid en/of levensomstandigheden;
- daartoe het direct of indirect innen van wettelijk verplichte premies van verzekerden en/of hun werkgevers en eventueel verkrijgen van bijdragen van het Rijk.

 

Deze klasse omvat niet:
- uitvoeren van levensverzekeringsovereenkomsten (65.11.1);
- uitvoeren van particuliere schadeverzekeringsovereenkomsten (65.12);
- uitvoeren van particuliere pensioenovereenkomsten (65.30.x)

 

Zoek CBS-cijfers over deze SBI2008-klasse