Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Het CBS hanteert een hiërarchische indeling van economische activiteiten die wordt gebruikt om bedrijven in te delen naar hun hoofdactiviteit: De SBI2008.

 

De SBI2008 kent vijf niveaus, waarvan het hoogste niveau (secties) door letters en de lagere niveaus (afdelingen, groepen, klassen en subklassen) door cijfers worden aangeduid.

 

Meer over de SBI2008 is te vinden op de website van het CBS.

 

Hieronder is de hoogste indeling van de SBI2008 weergegeven. Door op een indeling te dubbelklikken komen vanzelf de onderliggende niveaus in beeld. Vanaf het niveau van klassen is het ook mogelijk om te zoeken naar informatie van deze groep bedrijven op de CBS-website. De suggesties - die toegang geven tot tabellen - zijn ontstaan door zoekacties op basis van de cijfercode van het SBI-niveau. Het kan voorkomen dat de suggesties voor tabellen niet helemaal kloppen als de betreffende codering voorkomt in andere tabellen, bijvoorbeeld als postcode of gemeentecode.

 

Via de website bedrijvenstek.nl is het mogelijk ook te zoeken naar adressen van bedrijven in de betreffende SBI2008-klasse. Bedrijvenstek.nl is geen overheidswebsite, maar een particulier initiatief. Klik op onderstaande knop om te gaan zoeken op de genoemde website. Dit gaat via een webpagina waarop de namen van alle SBI2008-klassen zijn opgenomen. Tevens is op dit pagina informatie te vinden over het aantal bedrijven per SBI2008-klasse.

 

Zoek adressen

 

Een ander open data initiatief met adres-informatie ontleend aan de Kamers van Koophandel is www.openkvk.nl. Een interessant artikel over deze website is te lezen op www.ingovernment.nl.

 

Ga voor een internationaal initiatief met open data over bedrijven naar: www.opencorporates.com.