Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is in Nederland de instantie waar de verzameling, bewerking en publicatie van de statistieken ten behoeve van overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn gecentraliseerd.

 

Het CBS is opgericht in 1899 en heeft vestigingen in Heerlen en Den Haag. Sinds 3 januari 2004 is het instituut een Zelfstandig Bestuursorgaan. Voorheen viel het CBS onder het Ministerie van Economische Zaken.

 

De overheidscijfers die het CBS samenstelt in de vorm van statistieken geven een goed beeld van de economische en sociale ontwikkelingen in Nederland.

 

Het CBS heeft een goede reputatie die mede te danken is aan de onafhankelijke positie die het inneemt. Het CBS doet geen voorspellingen. Deze taak ligt bij het Centraal Planbureau (CPB).

 

Meer