Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Het CPB speelt een centrale rol in de financieel-economische besluitvorming in Nederland. Het maakt namelijk onafhankelijke prognoses en analyses voor regering, parlement en andere maatschappelijke organisaties zoals politieke partijen, vakbonden en werkgeversorganisaties.

 

De ramingen van het CPB over de Nederlandse economie en de overheidsfinanciën zijn de pijlers van de Nederlands begrotingssystematiek. Politieke partijen en de regering vragen het CPB om de economische effecten te analyseren van verkiezingsprogramma's, regeerakkoorden en tegenbegrotingen.

 

De rol van het CPB als onafhankelijke economische expert past goed in de Nederlandse traditie van breed overleg en coalitieregeringen. De besluitvorming van de overheid over belangrijke investeringsprojecten wordt voorbereid en getoetst door kosten-batenanalyses. Hierbij speelt het CPB een grote rol.

 

Meer