Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

DANS is eigenlijk geen echt onderzoeksinstituut maar een service-instituut dat tot taak heeft onderzoekers te ondersteunen bij het verwerven, gebruiken en archiveren van onderzoekdata.

 

DANS is opgezet als antwoord op de eisen die de toenemende informatisering, internationalisering en schaalvergroting stellen aan de gegevensvoorziening van het wetenschapsbestel.

 

De oorspronkelijke missie van DANS was beperkt tot de alfa-en gammawetenschappen. Vanaf 2011 is DANS zich meer gaan openstellen voor alle vakgebieden die daaraan behoefte hebben.

 

Meer