Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kent negentien onderzoeksinstituten die zich bezighouden met vele verschillende aandachtsgebieden. De KNAW is hoeder van een groot aantal belangrijke archieven en bronnen voor wetenschappelijk onderzoek. In totaal werken bij het bureau van de KNAW dat gevestigd is in Amsterdam en alle onderzoeksinstituten tezamen ongeveer 1300 medewerkers.

 

De KNAW kent ook een Genootschap waarin topwetenschappers zitting hebben. Het Genootschap geeft adviezen af aan de regering en bewaakt de integriteit en kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

 

Meer