Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Missie

 

Het KNMI is het nationaal data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie. Voor deze taak is informatie nodig, heel veel informatie. Bijvoorbeeld over het weer op dit moment. Of over de temperatuur in verschillende luchtlagen, of de trillingen in de aarde, of de hoeveelheid ozon boven de Noordpool. Het KNMI zamelt in, valideert, verwerkt, bewaart, wisselt uit en levert deze gegevens. 

 

Het KNMI wisselt zijn gegevens uit met andere nationale instituten in de wereld. Voor deze gegevensuitwisseling zijn diverse communicatiesystemen beschikbaar.

 

 

Beschikbare cijfers

 

Dagelijks komt er bij het KNMI een grote hoeveelheid grondstof binnen in de vorm van zo'n 1500 Gigabyte aan ruwe gegevens, die het KNMI omzet in hoogwaardige producten. Het waarneemnetwerk waar het KNMI verantwoordelijk voor is bestaat uit een brede verzameling van systemen:

  • De neerslagradars in De Bilt en Den Helder. Gegevens afkomstig van deze radars vormen de basis voor de neerslagplaatjes op bijvoorbeeld het journaal en de site van Buienradar.
  • Het synoptisch meetnet voor de meting van grootheden als wind, druk, zicht, temperatuur, wolkenhoogte. Meetlocaties bevinden zich zowel op het land, het Nederlands Continentaal Plat en op schepen.
  • Het bliksemdetectiesysteem ten behoeve van het detecteren van de plaats en het tijdstip van optredende bliksems.
  • Het satelliet inwinsysteem, waarmee gegevens van diverse (polaire en geostationaire) satellieten wordt ontvangen.
  • Het seismologisch meetnet, waarmee het KNMI bevingen in de bodem in Nederland registreert.
  • Het neerslagnetwerk, bestaande uit 325 vrijwilligers die elke dag de neerslag meten en doorsturen naar het KNMI.
  • Het radiosonde systeem, waarmee elke dag twee keer een ballon wordt opgelaten. Onderaan deze ballon hangen meetinstrumenten voor het bepalen van bijvoorbeeld druk, temperatuur, positie, vochtigheid en ozon.

Open data

 

Bij het KNMI kunnen vele verschillende datasets worden gedownload. Deze zijn beschikbaar via het datacentrum van het KNMI.

 

Ook zijn er vele historische databestanden te downloaden via de KNMI-website. Hieronder zijn enkele snelkoppelingen opgenomen:

 

Geschiedenis

 

Het KNMI is een van de oudste wetenschappelijke instellingen in Nederland. Het werd bij Koninklijk Besluit in 1854 opgericht door de bekende weerkundige professor Buys Ballot.

 

Het KNMI heeft op de website heel veel interessante historische informatie opgenomen over het KNMI en weerkunde in het algemeen. Bekijk historisch filmmateriaal over het KNMI.

Organisatie

 

Het instituut is een agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De taken van het KNMI zijn vastgelegd in de Wet op het KNMI. In totaal werken er bij het KNMI zo'n 500 mensen. Alle onderzoekers staan met hun naam en e-mail adres op de website van het KNMI.

 

Op de afbeelding natuurkundige en voorzitter van de Directieraad Gerard van der Steenhoven. Hij heeft sinds 1 februari 2014 de portefeuilles algehele leiding, strategie en Chief Science Officer.

Contact-informatie

Bij de start was het KNMI in Utrecht gevestigd bij de sterrenwacht Sonnenborgh. In 1897 verhuisde het instituut naar De Bilt. Daar is nu ook nog de hoofdvestiging met als postadres: Postbus 201 3730 AE De Bilt. Het bezoekadres van het KNMI is sinds medio 2013 in Utrecht gevestigd:

 

Utrechtseweg 297
3731 GA De Bilt

 

Telefoon 030 220 69 11
e-mail
website: knmi.nl