Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft als doel monumentale, archeologische of cultuurlandschappelijke waarden van nationaal of internationaal belang te beschermen en te behouden. De Rijksdienst valt onder het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Een van de oudste doelen van de organisatie is het verlenen van subsidies voor het restaureren van monumenten. In 1946 werd deze taak voor het eerst toebedeeld aan een Rijksdienst, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Archeologisch onderzoek werd in datzelfde jaar ondergebracht in een andere organisatie, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.

In 1995 werd het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterarcheologie ook opgenomen. In 2006 kwamen beide rijksdiensten weer samen onder de naam Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten en in 2009 is deze naam weer veranderd in de huidige.

 

Meer