Overheidscijfers.nl   -   gratis informatie voor iedereen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau ging in 1974 van start als een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut. Het verricht zelfstandig onderzoek en rapporteert - gevraagd en ongevraagd - aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. Formeel valt het bureau onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het SCP wil ook de burger bedienen met informatie en onderzoeksresultaten. Medewerkers van het SCP leveren bijdragen aan het publieke en wetenschappelijke debat. Het bureau publiceert zoals de naam al doet vermoeden met name over de situatie op sociaal en cultureel terrein in Nederland en de te verwachten ontwikkelingen. 

In tegenstelling tot het CBS houdt het SCP zich als planbureau ook bezig met het beoordelen van gevoerd beleid, met name het interdepartementale beleid. Het SCP wil bijdragen aan verantwoorde keuzen van doeleinden en middelen in het sociaal en cultureel beleid en het ontwikkelen van alternatieven.

 

Meer   Snel naar SCP-cijfers